Cách nhận Bitcoin Cash (BCC) từ ví Blockchain

Cách nhận Bitcoin Cash (BCC) từ ví Blockchain

Từ ngày 01/08/2016 Bitcoin chia tách và xuất hiện một loại tiền điện tử mới Bitcoin Cash (BCC), video dưới đây hướng dẫn chi tiết cách nhận Bitcoin Cash từ các ví không hỗ trợ nhận tự động BCC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Hướng dẫn tạo TOKEN trên nền tảng Ethereum cho các ICO