Breaking News
Lập trình

Lập trình

Công nghệ mới Lập trình

Face Dance Challenge – Cách tạo ra một game viral hàng đầu thế giới

Gõ cụm từ “Face Dance Challenge” trên YouTube sẽ thấy rất nhiều video hài hước trong đó người chơi biểu cảm gương mặt ở mọi sắc thái khác ...
Read more 0
Công nghệ mới Lập trình

Hacker cung cấp bằng chứng về cách thức để đánh bại phần cứng dựa trên công nghệ 2FA

Các hacker của DEF CON cho thấy thẻ YubiKeys và RSA có thể bị giả mạo và phá vỡ. Tấm thẻ phần cứng, thiết bị nhỏ sản xuất ...
Read more 0
Lập trình

Checklist quản lý dự án theo phương pháp Agile Scrum

Khi triển khai các dự án theo phương án Agile Scrum việc kiểm soát các sự kiện và quy trình trong dự án cần những checklist cụ thể ...
Read more 0

7 Framework HTML5 hàng đầu xây dựng ứng dụng Mobile

7 Framework HTML5 hàng đầu xây dựng ứng dụng Mobile ...
Read more 0